Veeam

O společnosti Veeam Software

Veeam® je synonymum pro moderní ochranu dat (Modern Data Protection™) – poskytuje výkonné, snadno použitelné a cenově dostupné řešení navržené pro virtualizaci (Built for Virtualization™) a cloud. Společnost Veeam Software, elitní partner aliance VMware Technology Alliance a společnosti Microsoft, vyvíjí inovativní produkty pro ochranu a správu platforem VMware vSphere a Microsoft Hyper-V.


Produkty a řešení:

Veeam Availability Suite – objevte připravované funkce v9

Veeam PLNĚ podporuje prostředí vSphere 6!

Nová! – Veeam Availability Suite v8

Veeam oznamuje dostupnost Veeam Backup Endpoint FREE, rozšiřuje ochranu pro stolní a přenosné počítače

Nová verze k dispozici – Veeam Backup & Replication v7 !

Veeam Backup & Replication Cloud Edition


Veeam Essentials pro VMware a Hyper-V

Veeam ONE pro VMware a Hyper-V

Backup & Replication™ nabízí zálohování v prostředí VMware, zálohování v prostředí Hyper-V, obnovení a replikaci. Toto řešení VM Backup™ je jedničkou v zálohování virtuálních počítačů a pomáhá organizacím plnit cíle bodů obnovení a doby obnovení, šetřit čas, zbavovat se rizik a výrazně snižovat kapitálové a provozní náklady. Sada Veeam Backup Management Suite™ kombinuje produkty Veeam Backup & Replication a Veeam ONE do jednoho integrovaného řešení, které chrání investice do virtualizace, zvyšuje produktivitu správců a pomáhá zmírňovat každodenní rizika spojená se správou. Balíček Veeam Management Pack™ (MP) rozšiřuje možnosti podnikového monitorování o prostředí VMware prostřednictvím produktu Microsoft System Center. Společnost Veeam navíc poskytuje bezplatné nástroje pro komunitu uživatelů virtualizace.

Společnost Veeam byla založena v roce 2006. Jde o soukromou, od roku 2009 ziskovou společnost. V současné době má společnost Veeam více než 23 000 obchodních partnerů a 91 500 zákazníků po celém světě. Celosvětové ústředí společnosti Veeam se nachází v Baaru ve Švýcarsku a její pobočky působí po celém světě. Další informace naleznete na webu www.veeam.com/cz/


Veeam Backup & Replication

Moderní ochrana dat – určeno pro virtualizaci a cloud

Veeam® Backup & Replication™ využívá technologii moderní ochrany dat navrženou pro virtualizaci (Built for Virtualization™) a prostředí cloudu. Nabízí výkonnou, snadnou a cenově dostupnou ochranu dat pro prostředí VMware a Hyper-V. Inovativní funkce umožňují organizacím jakékoli velikosti splňovat cíle doby zotavení a bodů zotavení, šetřit čas a eliminovat rizika. Veeam Backup & Replication poskytuje nejkomplexnější ochranu virtuálních infrastruktur a jako ucelené řešení nabízí nejvyšší návratnost (ROI) a výrazné snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Další informace o produktu Veeam Backup & Replication.


Veeam Backup & Replication Cloud Edition

Jednička v zálohování virtuálních počítačů VM Backup™ je nyní připravena na cloud

Veeam® Backup & Replication™ Cloud Edition pomáhá chránit před katastrofickou ztrátou dat usnadněním kopírování záloh prostředí VMware a Hyper-V do jednoho z více než 15 předních, veřejných cloudových úložišť. Díky modelu ročního předplatného se navíc vyhnete vysokým počátečním nákladům.

Další informace o produktu Veeam Backup & Replication Cloud Edition.


Veeam Backup Essentials

Cenově dostupné zálohování pro malé podniky

I organizace s několik málo hostitelskými počítači potřebují spolehlivou ochranu dat. Veeam Backup Essentials™ nabízí všechny výkonné a snadno použitelné funkce a výhody produktu Veeam Backup & Replication™ v podobě cenově dostupného řešení pro malé podniky. Ve formě speciálního balíčku s cenou nabízející výrazné úspory, určeného pro firmy s méně než 200 zaměstnanci a virtuální prostředí se 2, 4 nebo 6 procesorovými paticemi, splňuje produkt Veeam Backup Essentials požadavky každého správce IT.

Další informace o produktu Veeam Backup Essentials.


Veeam Backup Management Suite

Viditelnost, škálovatelnost a kontrola

Veeam® Backup Management Suite™ nabízí ochranu dat s pokročilými funkcemi pro prostředí VMware a Hyper-V jakékoli velikosti. Kromě všech funkcí řešení Veeam Backup & Replication™ poskytuje sada Veeam Backup Management Suite naprostý přehled o záložních infrastrukturách, rozšířené monitorování úloh a prostředků zálohování, přehledné reporty a podrobnou dokumentaci o stavu, výkonu, dostupnosti, využití záloh a další možnosti.

Další informace o produktu Veeam Backup Management Suite.


Veeam ONE
Výkonné, snadno použitelné a cenově dostupné monitorování a reportování

Veeam ® ONE™ slouží k výkonnému, snadno použitelnému a cenově dostupnému monitorování, reportování a plánování kapacity pro VMware, Hyper-V a Veeam Backup & Replication™. Nabízí naprostý přehled o záložních a virtuálních infrastrukturách bez omezení počtu samostatných hostitelů, serverů pro správu a failover clusterů. Díky rozšířenému monitorování, reportování a plánování kapacity pro Veeam Backup & Replication nabízí Veeam ONE správcům virtualizace úplné, integrované řešení pro optimalizaci ochrany, výkonu a dostupnosti celého virtuálního prostředí.

Další informace o produktu Veeam ONE.


Balíček Veeam Management Pack pro VMware
Využijte svoji investici do systému Microsoft System Center ke správě prostředí VMware

Veeam® Management Pack™ napomáhá k plnému využití vaší investice do řešení Microsoft System Center možností integrace prostředí VMware do komplexní správy od aplikací po hardware. Díky pokročilému systému sběru informací odolnému proti chybám provádí balíček Veeam MP nepřetržité monitorování – i v případě výpadku vCenter. Nové funkce reportování vztahují upozornění ke změnám konfigurace vSphere a pomáhají zjistit základní příčiny potíží. Veeam MP rovněž umožňuje zákazníkům, kteří využívají prostředí Veeam Backup & Replication, monitorovat stav úloh a služeb zálohování a zasílat reporty o využití a trendech chráněných virtuálních počítačů a záložních úložišť – vše v rámci konzoly System Center.

Další informace o balíčku Veeam Management Pack pro VMware.