Cílové určení služby

Oblast správy dodávky technických prostředků je charakterizována následujícími službami:

  • Návrh a dodávka serverů a pracovních stanic
  • Návrh a dodávka příslušenství a komponent k hardwaru
  • Návrh a dodávka zařízení pro ukládání, zálohování a archivaci dat
  • Návrh a dodávka síťových zařízení, aktivních i pasivních prvků
  • Instalace a konfigurace dodaných zařízení

Očekávané přínosy pro zákazníka:

Smyslem poskytnutí této služby je zajistit komplexní podporu technického vybavení zákazníka s dlouhodobou podporou a zajištěním kompatibility s prostředím.

Zákazník získává těmito službami:

  • Plný sortiment technických prostředků renomovaných světových výrobců
  • Potřebný spotřební materiál v dostupnosti inTime
  • Jediného dodavatele technického vybavení a souvisejících služeb
  • Přípravnou fázi pro následný outsourcing

Finanční a časová náročnost služby:

Objem finančních prostředků na pořízení a lhůty dodávky technických prostředků jsou závislé na typu a druhu zařízení. Dodáváme techniku významných výrobců IBM, Cisco, Zyxel, Lenovo.