Cílové určení služby

Oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a systémů je charakterizována následujícími službami:

  • Návrh a implementace bezpečnosti síťového provozu v oblasti firewalů, systémů virtuálních privátních sítí (VPN), systémů detekce/prevence síťových průniků
  • Bezpečnostní zajištění provozu serverů
  • Komplexní antivirová ochrana sítí a systémů
  • Provedení bezpečnostních auditů a návrh bezpečnostní strategie
  • Zajištění formální bezpečnosti informačních systémů

Očekávané přínosy pro zákazníka:

Komplexní řešení zaměření na bezpečnost ICT a IS umožňuje systém řízení bezpečnosti v souladu s legislativou a platnými mezinárodními normami. Technologičtí specialisté jsou zárukou zohlednění aktuálních možností poskytovaných současnými technologiemi. Jsou zárukou vhodnosti implementace do stávajícího technologického prostředí. Konzultační a poradenská činnost je samozřejmým předpokladem implementace konkrétních individuálních potřeb zákazníka.

Zákazník získává těmito službami:

  • Integraci bezpečnostních vizí zákazníka
  • Záruku kvality řešení
  • Poskytnutí dlouhodobé podpory
  • Využití know-how v oblasti bezpečnostních řešení
  • Poskytování trvalého rozvoje a aktuálnosti bezpečnostních řešení

Finanční a časová náročnost služby:

Objem finančních prostředků pro návrh a implementaci řešení je závislý na charakteru a objemu projektu. Cena projektu se pohybuje v řádek desítek a stovek tisíc Kč. Časová náročnost vlastní implementace se pohybuje v řádu dnů až měsíců.