GFI

Společnost GFI vyvíjí software a hostovaná řešení z oblasti webové a emailové bezpečnosti,archivace, faxu a síťové bezpečnosti. V oblasti řešení pro malé a střední podniky je GFI jedničkou na trhu. Díky technologické vyspělosti produktů a kvalitní technické podpoře dostupné v České Republice jsme vybrali společnost GFI jako klíčového partnera pro naše řešení z výše jmenovaných oblastí. Naší kvalifikaci osvědčují nejen certifikáty o proškolení obchodníků a technických konzultantů, ale i naše aktivity v oblasti publikování odborných článků a recenzí o produktech GFI.


Bezpečnost sítě

  • GFI OneGuard
  • GFI LanGuard
  • GFI EndPointSecurity
  • Exinda Network Orchestrator

Email a zprávy

  • GFI MailEssentials
  • GFI Archiver
  • GFI FaxMaker