Cílové určení služby

Oblast školení a tréninkových programů charakterizována následujícími službami:

  • Zopakování teoretického minima pro správu daného systému
  • Procvičení méně obvyklých operací – instalace, upgrade, záloha, obnova
  • Nácvik řešení kritických a havarijních situací
  • Natrénování metodiky řešení havárií a problémů
  • Naučení komunikace IT oddělení směrem k uživatelům a vedení společnosti během řešení havárií
  • Možnost sdílení praktických zkušeností s dalšími frekventanty z jiných firem

Očekávané přínosy pro zákazníka:

Na IT v podniku se kladou čím dál větší požadavky, ale kvůli nedostatku času je téměř nemožné  se průběžně vzdělávat a profesně růst. Po pracovnících IT se požaduje nejen vysoká kvalifikace pro provozní  podporu ICT, ale i schopnost rychle a efektivně řešit nenadálé situace ať již vyvolané havárií nebo i jen nenadálou potřebou podniku rychle implementovat novou technologii.

Vedení společnosti či oddělení personalistiky investuje do standardních školení, která teoreticky pokrývají standardní technologie, které podnik nasazuje (typicky operační systémy, mailové a databázové systémy). Tato školení poskytnou obvykle výborný teoretický základ pro pochopení daných technologií a naučí absolventy základním principům nasazení a konfigurace. Již dále ale nepokrývá praktický život těchto technologií či dokonce řešení krizových či havarijních stavů. Samozřejmě také nelze ve standardním kurzu obsáhnout specifika prostředí všech firem, z nichž se na školení frekventanti hlásí. Obvykle až při řešení havrijní či jinak kritické situace se projeví nedostatek praxe s řešením takových problémů. IT pracovníci jsou pak vystaveni tlaku uživatelů (nezřídka stupňovaném od vedení firmy) a ve stresu jsou nuceni rychle řešit problém či obnovit provoz daného systému.

Zákazník získává těmito službami:

  • Praktické ověření teoretických znalostí pracovníků interního IT
  • Posílení kompetence interních zaměstnanců v oblasti správy daného systému
  • Nacvičení řešení havarijních situací vlastními silami
  • Zvýšení komunikačních schopností s ostatními útvray společnosti pro případy havárií

Finanční a časová náročnost služby:

Časová náročnost tohoto produktu se pohybuje v řádech dnů. Cena školení a tréninků se pohybuje v řádech jednotek tisíc při standardních kurzech, maximálně ale desítek tisíc Kč při kurzech na míru specifickému prostředí zákazníka.