Těžko na cvičišti, lehko na bojišti...

Naše školení jsou zacílena na prohloubení praktických zkušeností a získání znalostí z reálného provozu. Ve většině případů jsou frekventanti provázeni simulovanými situacemi, které mohou nastat během provozu a naučí se na ně reagovat, diagnostikovat příčiny a aplikovat vhodný postup řešení.

  • Lisabonská 799/8 Praha 9
    • 190 00 – Vysočany

NABÍDKA ŠKOLENÍ

ŘEKLI O NÁS

exterra
Farma polabí
Petr Hanák - Spolumajitel - Farma Polabí, s.r.o.; Ředitel, partner - Český fond půdy

Chtěli jsme se zbavit nutnosti zabývat se technickými a softwarovými problémy, které ve firmě neřešíme často a tudíž na ně nemáme pracovníka. V roce 2018 jsme našli spolehlivého partnera, společnost exTerra Services, která nám zajišťuje monitoring serverů, zálohování, internetové připojení a řeší ad hoc problémy (upgrady, hardware/software). Cílem naší spolupráce je předcházení defektních stavů a zajištění hladkého a bezpečného provozu. exTerra Services plní do hodnuté cíle zodpovědně, bez zbytečných průtahů a na odborné úrovni. Doporučujeme pro zákazníky, kteří hledají individuální přístup a způsob, jak efektivně a cíleně vynakládat finanční prostředky v oblasti správy a údržby informačních systémů.

 

exterra
Česká národní banka
Ing. Tomáš Krlín - odbor infrastruktury a provozu informačních technologií

Spolupráce se společností exTerra services s.r.o. probíhá přibližně od r. 2018. Na tohoto dodavatele jsme se obraceli v rámci poradenství, které se týkalo upgrade produktu GFI Archiver určeného k archivaci emailové pošty v souvislosti s migrací Microsoft infrastruktury na novější verze. Upgrade GFI Archiveru proběhla dvakrát bez jakýchkoliv komplikací, bez ovlivnění provozu a se zachováním časového i finančního rozpočtu nabídnutého poskytovatelem.

 

Allianz Technology
Ing. Lukáš Svoboda – ředitel oddělení informačních technologií

Předmětem naší spolupráce s exTerra Services je technická podpora Windows serverů a MS SQL a spolupráce v oblasti bezpečnosti. Zároveň využíváme outsourcing 2 pracovníků pro podporu koncových uživatelů. Ze všeho nejvíce si ceníme pomoci v kritických situacích a možnosti i ochoty pracovníků společnosti konzultovat a poradit při řešení problémů spojených s naším provozem. O naší spokojenosti svědčí dlouholetá spolupráce (od roku 2016) a spolupráce na mezinárodní úrovni v rámci globálních projektů Allianz.