Školení

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Naše školení jsou zacílena na prohloubení praktických zkušeností a získání znalostí z reálného provozu. Ve většině případů jsou frekventanti provázeni simulovanými situacemi, které mohou nastat během provozu a naučí se na ně reagovat, diagnostikovat příčiny a aplikovat vhodný postup řešení.

Nabídka školení: