Poskytujeme / Nabízíme

Konzultační činnost při rozhodování o výběru informační strategie, výběru dodavatele, řešení dílčího rozvoje oblastí >>> ICT, auditu technologického prostředí. Servisní činnost při řešení technických problémů, profylaktická činnost na vybraných technických prostředcích Outsourcing informačních a komunikačních technologií. Outsourcing informačních systémů. Projektové a implementační služby související s předmětem činností

Technická podpora je zajišťována zpravidla na základě uzavřených smluv o technické podpoře. Smlouvy jsou uzavírány s měsíčním paušálem nebo vyjímečně bez paušálu. Součástí smluv jsou garantované odezvy a ceny na požadavky zákazníka. Součástí poskytovaných služeb je provoz systému o vyrozumění požadavku na technickou podporu – tzv. helpdesku.

Outsourcing je poskytován buď v plném nebo částečném rozsahu. Obvyklejší forma outsourcingu je outsourcing provozu, která hraničí se špičkovou technickou podporou s okamžitou dostupností specialistů. V případě outsourcingu je měřítkem dostupnost poskytované služby nebo produktu.

Využití ICT outsourcingu zákazníkům přináší :

  • Prostor pro vlastní obchodní činnosti oddělením ICT do externí organizace
  • Výrazná úspora personálních nákladů v oblasti ICT a zároveň zvýšení odborné kompetence týmem externích specialistů
  • Nezávislost na vlastních zdrojích v oblasti ICT
  • Garantované odezvy a dostupnost spravovaných technických prostředků
  • Možnost efektivního plánování nákladů na provoz ICT
  • Trvalou péči o svěřené technické prostředky kvalifikovanými a trvale vzdělávanými zaměstnanci poskytovatele
  • Více prostoru pro strategické plánování v oblasti ICT

Finanční a časová náročnost služby:

Smlouvy o technické podpoře, resp. outsourcingu technických prostředků a služeb jsou uzavírány individuálně podle rozsahu poskytované služby. Ceny služeb se podle charakteru činnosti pohybují v rozsahu 800,- až 2.400,- za hodinu práce.

Časové parametry služby:

Garantované odezvy jsou poskytovány v rozsahu 4, 8 hodin a následující pracovní den od nahlášení požadavku na zásah.