Systém RXSN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších jmenujme společnosti OPTREX Czech a.s., SIAD Czech spol. s r.o., pewag s.r.o. a další. Systém RXSN je certifikován IBM v rámci programu “Ready for Lotus”, což garantuje zákazníkům 100% kompatibilitu našeho řešení s prostředím IBM Lotus Domino/Notes.

V roce 2012 byly aplikace RXSN certifikovány jako “Ready for Social Business”.

Systém RXSN obsahuje následující moduly:

  • Adresář partnerů – komplexní správa firemních kontaktů, evidence obchodních partnerů a kontaktních osob;
  • Customer Tracking – modul slouží k evidenci obchodních aktivit (jednání, korespondence, telefonáty, nabídky);
  • Sales Review – modul poskytuje základní agendu sledování rozpracovaných obchodních případů, sledování jejich průběhu a statistické výstupy a forecasty;
  • Pre-sales Costs – agenda je volitelným doplňkem Sales Review – slouží k evidování časové a finanční náročnosti na získání obchodních případů;
  • Marketing – modul slouží ke sledování konkurence, přípravě marketingového plánu, apod.;
  • Školení – modul slouží k evidenci vzdělávání zaměstnaců a evidence školení. Modul lze použí i pro organizování školení pro externí subjekty – např. pro zákazníky;
  • Projekty a výkazy práce – modul obsahuje evidenci dlouhodobých projektů, plánování kapacit a vykazování práce na těchto projektech. Obsahuje automatické kalkulování podkladů pro měsíční fakturaci. Umožňuje exporty výkazů práce dle různých kritérií a filtrů do Excelu pro další zpracování;
  • Objednávky – modul obsahuje agendu jednorázových zakázek, typicky prodej obchodního zboží, kdy sleduje náklady nákupu a prodeje, včetně možnosti kalkulovat vstupy a výstupy v různých měnách;
  • Faktury přijaté – modul pokrývá zadání a schvalovací proces faktur přijatých, obsahuje konfigurovatelné workflow. Součástí jsou měsíční přehledy pro řízení cash-flow a evidenci DPH.

Integrace s dalšími produkty Lotus:

Lotus Sametime

Moduly, v nichž je žádoucí (zejména obchodní evidence), aby členové pracovních týmů aktivně spolupracovali, jsou v aplikacích zapnuty indikace stavu příslušných uživatelů (awareness). Např. tak lze ihned kontaktovat spoluautora či schvalovatele konkrétního dokumentu pomocí Sametime chatu aniž je nutno mu posílat mail a čekat na jeho reakci. Zpracování některých agend se tak podstatně zrychlí a zefektivní využití času členy pracovních týmů.

Lotus Quickr

Některé moduly (např. SalesReview) umožňují ukládání odesílaných dokumentů do sdílených prostorů systému Lotus Quickr. Tak lze např. odesílanou nabídku zákazníkovi publikovat do Quickru tak, že vybraní zákazníci pomocí loginu jsou schopni vidět historii obchodních případů, které řešili s dodavatelem. Integrace je řešena pomocí mailových služeb, kdy je volitelně kopie odesílaného mailu odeslána na Mail-in databázi konkrétního sdíleného prostoru Lotus Quickr.

Jako samostatný týmový prostor jsou řešeny agendy plánování Workshopů, výstav a školení pro sdílení informací s ext. dodavateli, kdy place obsahuje sdílený kalendář, úkolovník pro zúčastněné a sledování termínů.

Dalším týmovým prostorem je Školení, které umožňuje publikovat pro účastníky školení konkrétní el. podklady. Každé školení představuje místnost (room) s řízeným přístupem, účastníci školení postupně získávají přístup do místností odpovídajících absolvovaným školením.

Systém zálohování systému RXSN

Nedílnou součástí projektů implementace systému RXSN je řešení zálohování dat. Pro tuto úlohu dodáváme řešení založené na robustní technologii IBM Tivoli Storage Manager nebo volitelně IBM TSM FastBack.