Cílové určení služby

Oblast správy systémů, infrastruktur a dat je charakterizována následujícími službami:

 • Dodávka a nasazení systémů pro monitoring a správu ICT prostředí
 • Implementace nástrojů správy do prostředí zákazníka
 • Monitoring a správa počítačových sítí včetně pasivních i aktivních prvků
 • Správa a řízení operačních systémů, aplikací a databází
 • Komplexní monitoring a správa internetových služeb
 • Sofistikovaný monitoring a řízení pracovních stanic, distribuce programového vybavení, inventarizace a vzdálený přístup
 • Návrh a implementace zálohovacích systémů včetně technologie SAN

Očekávané přínosy pro zákazníka:

Správa informačních systémů je oblast informatiky, která se věnuje monitoringu a řízení počítačových sítí, zařízení, operačních systémů a významných aplikací. Specializujeme se na projekty zavádění komplexních řešení centrální správy a řízení prostředí ICT. Řešení a služby poskytované v této oblasti jsou založené na vlastním know-how a zkušenostech s touto problematikou. Navrhovaná řešení jsou postavena na osvědčených technologiích významných výrobců z oblasti monitoringu a správy ICT.

Zákazník získává těmito službami:

 • Flexibilní nástroj pro řízení a správu prostředí ICT
 • Měřitelné úspory v nákladových položkách na provoz ICT
 • Možnost efektivního plánování potřeb rozvoje technického prostředí ICT
 • Reportovací nástroje pro všechny úrovně uživatelů ICT
 • Predikci rizik a automatické předcházení jejich vzniku
 • Nástroje pro efektivní řízení a vyhodnocení servisních služeb a vztahů
 • Systém pro bezpečené zálohování a archivaci dat

Finanční a časová náročnost služby:

Objem finančních prostředků pro návrh a implementaci těchto řešení je závislý na charakteru a objemu projektu. Cena projektu se pohybuje v řádech desítek tisích až jednotek miliónů Kč. Časová náročnost vlastní implementace se pohybuje v řádu dnů u nejmenších či předpřipravených řešení až po řádově měsíce v projektech “na míru” u větších infrastruktur.