Technická podpora a outsourcing IT

Poskytujeme / Nabízíme

 • Konzultační činnost při rozhodování o výběru informační strategie, výběru dodavatele, řešení dílčího rozvoje oblastí >>>ICT, auditu technologického prostředí
 • Servisní činnost při řešení technických problémů, profylaktická činnost na vybraných technických prostředcích
 • Outsourcing informačních a komunikačních technologií
 • Outsourcing informačních systémů
 • Projektové a implementační služby související s předmětem činností
 • Technická podpora je zajišťována zpravidla na základě uzavřených smluv o technické podpoře. Smlouvy jsou uzavírány s měsíčním paušálem nebo vyjímečně bez paušálu. Součástí smluv jsou garantované odezvy a ceny na požadavky zákazníka. Součástí poskytovaných služeb je provoz systému o vyrozumění požadavku na technickou podporu - tzv. helpdesku.

  Outsourcing je poskytován buď v plném nebo částečném rozsahu. Obvyklejší forma outsourcingu je outsourcing provozu, která hraničí se špičkovou technickou podporou s okamžitou dostupností specialistů. V případě outsourcingu je měřítkem dostupnost poskytované služby nebo produktu.

  Využití ICT outsourcingu zákazníkům přináší :

  Finanční a časová náročnost služby

  Smlouvy o technické podpoře, resp. outsourcingu technických prostředků a služeb jsou uzavírány individuálně podle rozsahu poskytované služby. Ceny služeb se podle charakteru činnosti pohybují v rozsahu 800,- až 2.400,- za hodinu práce.

  Časové parametry služby

  Garantované odezvy jsou poskytovány v rozsahu 4, 8 hodin a následující pracovní den od nahlášení požadavku na zásah.