Školení a tréninkové programy

Cílové určení služby

Oblast školení a tréninkových programů charakterizována následujícími službami:

Očekávané přínosy pro zákazníka

Na IT v podniku se kladou čím dál větší požadavky, ale kvůli nedostatku času je téměř nemožné  se průběžně vzdělávat a profesně růst. Po pracovnících IT se požaduje nejen vysoká kvalifikace pro provozní  podporu ICT, ale i schopnost rychle a efektivně řešit nenadálé situace ať již vyvolané havárií nebo i jen nenadálou potřebou podniku rychle implementovat novou technologii.

Vedení společnosti či oddělení personalistiky investuje do standardních školení, která teoreticky pokrývají standardní technologie, které podnik nasazuje (typicky operační systémy, mailové a databázové systémy). Tato školení poskytnou obvykle výborný teoretický základ pro pochopení daných technologií a naučí absolventy základním principům nasazení a konfigurace. Již dále ale nepokrývá praktický život těchto technologií či dokonce řešení krizových či havarijních stavů. Samozřejmě také nelze ve standardním kurzu obsáhnout specifika prostředí všech firem, z nichž se na školení frekventanti hlásí. Obvykle až při řešení havrijní či jinak kritické situace se projeví nedostatek praxe s řešením takových problémů. IT pracovníci jsou pak vystaveni tlaku uživatelů (nezřídka stupňovaném od vedení firmy) a ve stresu jsou nuceni rychle řešit problém či obnovit provoz daného systému.

Zákazník získává těmito službami:

Finanční a časová náročnost služby

Časová náročnost tohoto produktu se pohybuje v řádech dnů. Cena školení a tréninků se pohybuje v řádech jednotek tisíc při standardních kurzech, maximálně ale desítek tisíc Kč při kurzech na míru specifickému prostředí zákazníka.