Mail a groupware

Mailová komunikace a vzájemná spolupráce lidí ve firmách a týmech/odděleních i mezi nimi je dnes základním kamenem informačního systému společnosti.

Při nasazení vhodných komunikačních nástrojů postupujeme v logických po sobě následujících krocích:
V oblasti zálohování se orientujeme na spolehlivé a ověřené technologie výrobců, kteří představují technologické lídry v této oblasti: pravidelné testování obnovitelnosti dat
Máme zkušenosti i s migrací mezi různými systémy včetně migrace dat.