Technická podpora a outsourcing

Cílové určení služby

Oblast technické podpory a outsourcingu je charakterizována následujícími službami:

Očekávané přínosy pro zákazníka

Technická podpora je zajišťována zpravidla na základě uzavřených smluv o technické podpoře. Smlouvy jsou uzavírány s měsíčním paušálem nebo vyjímečně bez paušálu. Součástí smluv jsou garantované odezvy a ceny na požadavky zákazníka. Součástí poskytovaných služeb je provoz systému o vyrozumění požadavku na technickou podporu - tzv. helpdesku.

Outsourcing je poskytován buď v plném nebo částečném rozsahu. Obvyklejší forma outsourcingu je outsourcing provozu, která hraničí se špičkovou technickou podporou s okamžitou dostupností specialistů. V případě outsourcingu je měřítkem dostupnost poskytované služby nebo produktu.

Zákazník získává těmito službami:

Finanční a časová náročnost služby

Smlouvy o technické podpoře, resp. outsourcingu technických prostředků a služeb jsou uzavírány individuálně podle rozsahu poskytované služby. Ceny služeb se podle charakteru činnosti pohybují v rozsahu 800,- až 2.400,- za hodinu práce.

Časové parametry služby

Garantované odezvy jsou poskytovány v rozsahu 4, 8 hodin a následující pracovní den od nahlášení požadavku na zásah.