Správa systémů, infrastruktur a dat

Cílové určení služby

Oblast správy systémů, infrastruktur a dat je charakterizována následujícími službami:

Očekávané přínosy pro zákazníka

Správa informačních systémů je oblast informatiky, která se věnuje monitoringu a řízení počítačových sítí, zařízení, operačních systémů a významných aplikací. Specializujeme se na projekty zavádění komplexních řešení centrální správy a řízení prostředí ICT. Řešení a služby poskytované v této oblasti jsou založené na vlastním know-how a zkušenostech s touto problematikou. Navrhovaná řešení jsou postavena na osvědčených technologiích významných výrobců z oblasti monitoringu a správy ICT.

Zákazník získává těmito službami:

Finanční a časová náročnost služby

Objem finančních prostředků pro návrh a implementaci těchto řešení je závislý na charakteru a objemu projektu. Cena projektu se pohybuje v řádech desítek tisích až jednotek miliónů Kč. Časová náročnost vlastní implementace se pohybuje v řádu dnů u nejmenších či předpřipravených řešení až po řádově měsíce v projektech "na míru" u větších infrastruktur.