Reference

Průmysl, výroba a distribuce
ABB s.r.o.
ČKD PRAHA DIZ, a.s.
ETIGRAF, s.r.o.
Komap Dědov s.r.o.
Michelské pekárny a.s.
OCZ Vrchlabí a.s.
pewag s.r.o.
RUBENA a.s.
Sahm s.r.o.
SIAD Czech spol. s r.o.
VEBA, textilní závody a.s.
VELVETA a.s.

Doprava a logistika

ESA s.r.o.
ČD Informační Systémy, a.s

Telekomunikace a informační technologie
BrazdimNET s.r.o.
LLP Prague, s.r.o.

Služby

Blue Projects Agency, s.r.o.
ČR CONSERVIS, s.r.o.
EXEOFFICE s.r.o.
HAKOMA Facilities s.r.o.
HRDLIČKA spol. s r.o.
Weinhold Legal, v.o.s.

Finance a pojišťovnictví

ING Životní pojišťovna N.V.
Lease Plan Česká republika, s.r.o.
Mondial Assistance, s.r.o.

Média & Public Relations

Crest Communications a.s.

Stavebnictví

Cigler Marani Architects, a.s.
BAK stavební společnost s.r.o.
HERKULES - stavební prvky, s.r.o.
ISP Hradec Králové, a.s.

Státní správa a státní podniky

Město Rychnov nad Kněžnou
Povodí Vltavy, státní podnik

Věda a výzkum

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Zdravotnictví

DANIŠEVSKÝ spol. s r.o.
Dräger Medical s.r.o.
EXBIO Praha, a.s.