O nás

Společnost exTerra Services s.r.o. byla založena 31.5.2010. Přestože jde z pohledu trhu o mladou firmu, její jádro tvoří zkušený tým odborníků s dlouholetou praxí a s hlubokými zkušenostmi s informačními a komunikačními technologiemi.

Právě na lidech stojí každá firma a nejinak je tomu i v našem případě. Naši pracovníci tvoří v širším slova smyslu rodinu lidí, kteří k sobě mají blízko nejen odborností, ale především lidsky. A právě lidský přístup spojený s kvalitou služby a pochopením zákazníků jakožto našich obchodních přátel je základní filozofií naší práce. Říká se, že obchod a přátelství nejdou dohromady, ale my jsme připraveni vám dokázat, že právě obchod a přátelství mohou tvořit pevný svazek přinášející užitek a radost oběma stranám. Naši zákazníci jsou v pravém slova smyslu naši obchodní přátelé.

O naše zákazníky se staráme tak, jak bychom si přáli být obsluhováni našimi dodavateli. Jen spokojení zaměstnanci mohou poskytovat dobré služby zákazníkům, proto je snahou naší firmy vytvořit takové prostředí pro pracovníky, v němž se budou cítit součástí "rodiny" a dostanou všechny podmínky pro rozvíjení svých schopností a profesionálních dovedností. Všichni členové týmu jsou potřební, zaslouží si respekt a ocenění své práce v případě úspěchů, stejně jako otevřenou a konstruktivní kritiku v případě neúspěchu. Snahou firmy je vybudovat stabilní a silný tým, minimalizovat fluktuaci a poskytnout tak zákazníkům jistotu trvale kvalitní péče. Tu jim zajistí fakt, že konkrétní odborníci se o ně budou starat dlouhodobě a budou znát perfektně zákaznické prostředí, použité technologie a nasazená řešení.

Při našem konání se snažíme naplňovat zásadu Tomáše Bati popsanou takto: ""Pod obchodní poctivostí rozumíme, že veškeré strany na obchodě zúčastněné musí být po provedení obchodu bohatší, než byly předtím."