Dodávka technických prostředků

Cílové určení služby

Oblast správy dodávky technických prostředků je charakterizována následujícími službami:

Očekávané přínosy pro zákazníka

Smyslem poskytnutí této služby je zajistit komplexní podporu technických prostředků zákazníka s dlouhodobou podporou a zajištěním kompatibility s prostředím.

Zákazník získává těmito službami:

Finanční a časová náročnost služby

Objem finančních prostředků na pořízení a lhůty dodávky technických prostředků jsou závislé na typu a druhu zařízení. Dodáváme techniku významných výrobců IBM, Cisco, Zyxel, Lenovo.