Bezpečnost ICT a IS

Cílové určení služby

Oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a systémů je charakterizována následujícími službami:

Očekávané přínosy pro zákazníka

Komplexní řešení zaměření na bezpečnost ICT a IS umožňuje systém řízení bezpečnosti v souladu s legislativou a platnými mezinárodními normami. Technologičtí specialisté jsou zárukou zohlednění aktuálních možností poskytovaných současnými technologiemi. Jsou zárukou vhodnosti implementace do stávajícího technologického prostředí. Konzultační a poradenská činnost je samozřejmým předpokladem implementace konkrétních individuálních potřeb zákazníka.

Zákazník získává těmito službami:

Finanční a časová náročnost služby

Objem finančních prostředků pro návrh a implementaci řešení je závislý na charakteru a objemu projektu. Cena projektu se pohybuje v řádek desítek a stovek tisíc Kč. Časová náročnost vlastní implementace se pohybuje v řádu dnů až měsíců.