Veeam PLNĚ podporuje prostředí vSphere 6!Veeam® PLNĚ podporuje prostředí VMware vSphere 6!  Nyní můžete využít VŠE, co prostředí vSphere 6 nabízí, a to prostřednictvím stažení druhé aktualizace sady Veeam Availability Suite™ v8.
Aktualizovaná verze podporuje všechny nové funkce a vlastnosti prostředí vSphere 6, například virtuální svazky VMware (VVol) a virtuální síť SAN (VSAN) 2.0, zálohování a obnovení podle zásad SPBM (Storage Policy Based Management), zálohování a replikaci virtuálních počítačů odolných proti poruchám, integraci tagů prostředí vSphere 6, rychlou migraci na datová úložiště VVol a další.